Şirket Kuruluş ve Tescil Hizmetleri

 

ŞİRKET KURULUŞ VE TESCİL İŞLEMLERİ

• Yerli ve Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluş İşlemleri,

• İrtibat Ofisi Başvuru ve kuruluş işlemleri,

• Şube Kuruluş ve Tescil İşlemleri,

• Şirket Ana Sözleşme değişikliği, Adres değişikliği, Tür değişikliği, Hisse devri gibi konularda anahtar teslim danışmanlık hizmeti sunmaktadır.


Şirket Kuruluş Hizmetleri içerisinde,

I. Türk Ticaret Kanunu usul ve esaslarına uygun Ana sözleşmenizin hazırlanması,

II. Şirket Kuruluşları Genel Kurulların Yapılması , Sermaye Arttırımı, şirket birleşmeleri, Nev’i Değişiklikleri vb.şirket işlemlerinin yapılması ve takibi (Anonim Şirket, Limited Şirket, Adi Ortaklık, Yabancı ortaklı ve Sermayeli Şirketler, Factoring ve Leasing Şirketleri, Yetkili Müesseseler)

III. Şirketlerin tasfiyesi ve bilirkişilik işlemleri,

IV. Yabancı Sermayeli Şirket Ortaklarına ait istenen evrakların hazırlanması,

V. Noter belgelerinin hazırlanması ve tasdik işlemlerinin organize edilmesi,

VI. Ticaret Sicil Tescil ve İlan işlemlerinizin başvuru ve takibi,

VII. Vergi Dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu, Ekonomi bakanlığı, Teknokent gibi bağlı olduğunuz resmi kurumlara yasal bildirim ve başvuruların yapılması görevleridir.