DİĞER DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

İç Kaynakların Sermayeye Eklenmesi Tasdik İşlemleri

Sermaye Artışı Tespit Rapor Hizmetleri

Kredilere İlişkin Tespit Raporu Hizmetleri

Mali Tabloların Uygunluğu ve Hasılat Tespiti Hizmetleri

Şirket Birleşme ve Satın alma Süreçlerine Yönelik Vergi Danışmanlığı ve Mali Süreç Yönetimi

Özel Amaçlı Raporlama Hizmetler

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Danışmanlığı

Ar-Ge / Tasarım Merkezi Mali ve Teknik Uygunluk Analizi

Ar-Ge / Tasarım Merkezi Hazırlık

Ar-Ge / Tasarım Merkezi Başvuru

Ar-Ge / Tasarım Merkezi Mali ve Teknik Sürdürülebilirlik Hizmeti

Ar-Ge / Tasarım Merkezi İç Denetim

Ar-Ge / Tasarım Merkezi Faaliyet Raporu Hazırlık

Ar-Ge / Tasarım Merkezi Teknik ve Mali Eğitim

Proje Bazlı Devlet Destekleri ve Teşvik Danışmanlığı

• TÜBİTAK 1507 - KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

• TÜBİTAK 1501 - Sanayi Ar-Ge Destek Programı

• TÜBİTAK 1511 - Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik PDP

• TÜBİTAK 1514 - Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP)

• TÜBİTAK 1512 -Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BiGG)

• TÜBİTAK 1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı

• TÜBİTAK 1509 - Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destek Programı

• TÜBİTAK 2.0 - Genel SADE

• TÜBİTAK 2.0 - Tematik SADE

• TÜBİTAK Dönem Raporu Hazırlama

• TÜBİTAK Proje Yazma Eğitimi

• KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı

• KOSGEB Endüstriyel Uygulama Destek Programı

• KOSGEB KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı

• KOSGEB Teknoyatırım - Teknolojik Ürün Destek Programı

• KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı

• KOSGEB İş Birliği Destek Programı

• KOSGEB Teknopazar - Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı

• Ticaret Bakanlığı Küresel Tedarik Zinciri Destek Programı (KTZ) - 2014/8

• Ticaret Bakanlığı Tasarım ve Ürün Geliştirme Desteği (2008-2)

• Ticaret Bakanlığı Bilgisayar Oyunu-Mobil Uygulama Geliştirme Desteği

• Ticaret Bakanlığı Turquality

• Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE)

• Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri

• Rekabetçi Sektörler Programı

• Kalkınma Ajansları Fizibilite Desteği

• Kalkınma Ajansları Teknik Destek

• Kalkınma Ajansları Mali Destek

• Kalkınma Ajansları Ar-Ge ve İnovasyon kapasitesini geliştirme amaçlı projeler

Serbest Bölge Danışmanlığı

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI

1- Kozmetik Bildirim Kayıt 2-3 Gün

2- Kozmetik Kapsam Dışı 2 Gün

3- Hammadde İthalat Kontrol Belgesi 3-5 Gün

4- Ara Ürün Ve Ruhsat İşleri 6 Ay

5- Tıbbi Cihaz Kapsamı İzinler 2 Hafta

6- Tedavi Hizmetleri ve Temel Sağlık Hizmetleri Kontrol Bel 1 Hafta

T.C.TARIM BAKANLIĞI

1- İl Tarım Müdürlüğünden Alınan Kontrol Belgeleri 1 Hafta

2- Tügem den Alınan Kontrol Belgeleri 3-5 Gün

3- Koruma Kontrol Genel Müdürlüğünden Alınan Kontrol belgeleri 3-5 Gün

T.C.ÇALIŞMA BAKANLIĞI

1- YABANCI ÇALIŞMA İZNİ 1,5-2 ay

2- İSGUM KONTROL BELGESİ 2 gün

T.C.KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

1-TURİZM YATIRIM BELGESİ 1 ay

2-TURİZM İŞLETME BELGESİ 1-3 ay

3-DOĞRUDAN DENEME İŞLETME BELGESİ 1 ay

EPDK

1- UYGUNLUK BELGESİ 1 Hafta

2- LİSANS İŞLEMLERİ 1 Ay

TAEK (ATOM ENERJİSİ)

1-LİSANS İŞLEMLERİ 1 Hafta

2-KONTROL BELGESİ 1 Hafta

ELÇİLİKLER

1-FATURA MENŞEİ TASDİK İŞLEMLERİ 1-2 Gün

2-VİZE İŞLEMLERİ

T.O.B.B.

1- KAPASİTE RAPORU 1 Hafta

2- BARKOD İŞLEMLERİ 1 Hafta

3- TİCARET SİCİL GAZETE İŞLEMLERİ 3-5 Gün

4-YERLİ MALI BELGESİ 3 Hafta

T.C.GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI

1- ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ 3 hafta

2- GTİP BELİRLEME İŞLEMLERİ 1 ay

PATENT ENSTİTÜSÜ

1- MARKA TESCİL 8 ay

2- ENDÜSTİYEL TASARIM 12 ay

T.C.ÇEVRE BAKANLIĞI

1- ATIK KONTROL BELGELERİ 2 Hafta

2- YAKIT KONTROL BELGELERİ 2 Hafta