ÖZEL AMAÇLI MALİ İNCELEME VE RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Özel Amaçlı Mali inceleme ve Risk Değerlemesi Hizmetleri içerisinde;

• Mali Verilerin Genel Kabul görmüş Muhasebe ilkelerine uygunluğunun incelenmesi

• Muhasebe süreç yönetiminin incelenmesi

• İç kontrol sisteminin değerlendirilmesi ve birimler arasındaki koordinasyonun sağlanması

• Belge ve kayıtların Vergi Usul Kanunu’na uygunluğunun incelenmesi

• Yasal beyannamelerin muhasebe kayıtları ile karşılaştırılması

• İç kontrol sistemindeki mali risklerin tespiti ve raporlanması

• Muhasebe, İnsan Kaynakları ve Finans birimleri arasındaki işlemlerin incelenmesi

• Hesap hataları, sapma ve uygulayıcı hataların test ve tahlil edilmesi.

• İnceleme ve Risk sonuçlarının Yöneticilere raporlanması