AR-GE VE TASARIM MERKEZİ MALİ VE TEKNİK DANIŞMANLIK

AR-GE ve Tasarım Merkezi Mali Süreç Yönetimi Hizmetlerimiz

• Tam Zaman Eşdeğer Hesaplamaları

• AR-GE ve Tasarım Personeli Yeterlilik Tespiti

• Personele Sağlanan Teşvik ve Desteklerin Uygulama Esasları ( Bordro Hesaplaması )

• AR-GE veya Tasarım Faaliyetleri Kapsamında Yapılan Harcamaların Değerlendirilmesi ve İndirimlerin Mevzuat Çerçevesinde Tespiti

• Mali Tabloların Düzenlemesi ve Vergi Uygulamalarının Firma Özelinde Değerlendirilmesi

• Maliyet Muhasebesi Ar-ge Proje Yönetimi

• Muhasebe Yönetim Süreçleri

• Siparişe Dayalı AR-GE Yönetimi

• Hibe Şeklindeki Nakdi Destek Dönüşlerinin Değerlendirilmesi, Vergisel Yönetim Muhasebesi , Beyan ve Uygulama Esasları

• Gümrük Vergisi İstisna Uygulamaları ( Tek Pencere Sistemi )

• Faaliyet Raporunun Oluşturulması

• Mali Teknolojik Alt Yapı Çalışmalarına Destek Verilmesi