Mali ve Vergi Hukuk Danışmanlığı

 

MALİ ve VERGİ HUKUK DANIŞMANLIĞI

Vergi Hukuku Danışmanlığı

• Sektör özelinde vergi sorumluluklarının belirlenmesi

• Şirket içi vergi politikalarının belirlenmesi ve danışmanlık,

• Vergisel risklerin değerlendirilmesi ve danışmanlık,

• Vergisel inceleme, ihtilaf ve uzlaşma konularında destek ve danışmanlık,

• Vergisel teşviklerinin ve cezai müeyyidelerin hukuki boyutlarının değerlendirilmesi,

Ticaret Hukuku Danışmanlığı

• Şirket kuruluş ve ana sözleşme işlemleri,

• Şirket Genel Kurul toplantı işlemleri,

• Yönetim Kurulu ve Müdürler Kurulu kararları ve danışmanlık,

• Şube kuruluşu, irtibat ofisi mevzuat tescil ve danışmanlıkları

• Fatura, ticari sözleşmeler, ticari alacak ve borçlar ile ilgili hukuki danışmanlıklar,

• Şirket tür değişikliği işlemleri,

İş Hukuku Danışmanlığı

• Personel sözleşmelerinin hazırlanması veya mevcut sözleşmelerin kontrolü

• Personel maddi hakların yasa çerçevesinde hesaplanması ve hukuki belgelerin hazırlanması

• Personel ile oluşabilecek ihtilaflı durumlarda danışmanlık

• Arabuluculuk, uzlaşma ve iş mahkemelerine destek ve danışmanlık

• İş kanunu çerçevesinde hazırlanması zorunlu özlük dosya incelemeleri ve danışmanlığı

• İş hukuku kapsamında çalışma usul ve esasları konusunda danışmanlık